top of page
good logo.png

ARMY CAMP stelt zich graag ten dienste van iedereen die een herdenking of een evenement wil organiseren met de bedoeling het grote publiek kennis te laten maken met historische militaire voertuigen, militaire uniformen, militaire gebruiksvoorwerpen en andere militaria om zo de herinnering levend te houden en hulde te brengen aan de vele soldaten en verzetsstrijders die voor onze vrijheid hebben gevochten.

Tijdens deze herdenking of evenementen wordt op aanschouwelijke wijze informatie verstrekt over beide wereldoorlogen door het opzetten van zo realistisch mogelijke kampementen waarbij aan de hand van statische, maar ook levendige tentoonstellingen zo breed mogelijk de militaire aspecten, de militaire vaardigheden maar ook het militaire leven worden uitgebeeld.

Naast het aanbieden van onze diensten in de organisatie van een herdenking of de organisatie van een evenement organiseren we ons eigen kampement “ARMY CAMP” met de identieke bedoeling zoals hierboven vermeld.

Het bestuur van ARMY CAMP onderhoudt zeer goede contacten met enerzijds verenigingen of individuen die zich toeleggen op het in stand houden van historisch militaire voertuigen, maar anderzijds ook met verenigingen of individuen die zich toeleggen op het re-enactment gebeuren. Dit laat ons toe om heel breed te kunnen gaan in het opzet van een herdenking of evenement en ook de mogelijkheid te kunnen aanbieden om de verschillende partijen te laten deelnemen aan de beleving die we aanbieden.

ARMY CAMP richt zich niet naar een welbepaalde eenheid of asmogendheid in het bijzonder, maar naar de totaliteit en de geweldige specifiteiten waarin iedereen zich zal kunnen herkennen.

Het logo dat we hebben ontwikkeld duidt op de diverse samenstelling van een leger met haar diversiteit en specifiteit van elk element om tot een volledige organisatie te komen.

Wie zijn wij
Bestuur

Bestuur

Frank.jpg

Frank Clinckemaillie

0484 938 818

Dirk.JPG

Dirk Thijs

0476 332 008

Inschrijven

INSCHRIVEN

De Schorre 2024

Extra evenement

CONTACT

Contacteer Ons

Bedankt voor de zending!

bottom of page